Voor wie is het CJG

fam

Kinderen en jongeren in de gemeente Gemert-Bakel moeten gezond en veilig op kunnen groeien in hun eigen omgeving waar ze leven en wonen. In deze omgeving voelen kinderen en jongeren zich thuis en worden ze uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Ouders en verzorgers zijn dagelijks bezig met de opvoeding en zorg voor hun kinderen. Zij zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en bescherming van hun kinderen. Hiernaast kunnen ook familieleden en anderen in de directe omgeving van het gezin betrokken zijn bij het opgroeien en de opvoeding van kinderen.

1. Ouders en verzorgers

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor (aanstaande) ouders en verzorgers die vragen hebben over gezondheid en opvoeden of die even hun verhaal kwijt willen. Ook kunnen ouders elkaar ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en met elkaar te praten over opvoeden. Vragen waarmee ouders terecht kunnen zijn bijvoorbeeld:

  • Mijn kind heeft de laatste tijd steeds driftbuien, hoe kan ik hier het beste mee omgaan?
  • Welke activiteiten zijn er bij mij in de buurt voor kinderen?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen gezond eten?
  • Hoe houd ik in de gaten of mijn kinderen veilig internetten?
  • Waar vind ik meer informatie over studiekeuze van mijn kinderen?

___________________________________________________________________

2. Kinderen en Jongeren

Ook kinderen of jongeren kunnen vragen hebben of op zoek zijn naar informatie. Bijvoorbeeld over waar een leuke sport te vinden is, maar ook over pesten of als ouders gaan scheiden. Soms kan het prettig zijn om met iemand te overleggen. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen kinderen en jongeren terecht met vragen zoals:

  • Ik word door klasgenoten gepest op internet. Ik wil dat het stopt, wat moet ik doen?
  • Mijn ouders maken steeds ruzie. Ik weet niet wat ik moet doen, kan ik hier met iemand over praten?
  • Mijn vriendinnen en ik willen graag toneellessen volgen. Is er in de buurt een toneelcursus voor jongeren?
  • Ik blow wel eens met mijn vrienden. De laatste tijd eigenlijk elke dag. Ik geef er veel geld aan uit. Is blowen dan toch verslavend?

___________________________________________________________________

3. Betrokken buurtbewoners

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er ook voor mensen die in hun buurt dingen zien gebeuren met betrekking tot kinderen waar ze zich zorgen over maken. Ook als u twijfelt over een situatie en wilt weten wat u eventueel kunt doen, schroom niet om contact op te nemen.

___________________________________________________________________

4. Professionals

Naast ouders, verzorgers en kinderen kunnen ook professionals terecht met vragen bij het CJG. Bijvoorbeeld als zij in hun werk te maken hebben met een kind of jongere waarover zij zich zorgen maken en willen weten bij welke instelling ze voor hulp kunnen aankloppen.

In het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt veel kennis over opvoeden en opgroeien gebundeld en diverse organisaties werken nauw samen bij het bieden van hulp en ondersteuning. Wilt u een signaal afgeven of informatie of advies? U bent van harte welkom!

___________________________________________________________________

Iedereen kan bij het CJG terecht met vragen en voor informatie, advies of kortdurende hulp. Wanneer mensen contact met ons opnemen brengen wij eerst de situatie in kaart. Vaak is een vraag direct te beantwoorden. Soms zijn er een aantal gesprekken nodig om tot goed advies op maat te komen. Indien nodig benaderen we een andere deskundige die verder kan helpen.

Hulp nodig of vragen?