Vacature stage sociale innovatie - gemeente Gemert Bakel

ipad

Achtergrondinformatie

In de afgelopen jaren heeft er een transitie op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning plaatsgevonden. Deze transitie ging over de overheveling van taken van rijks- naar de lokale overheid. Daarnaast is er een transformatie gaande over een beoogde gedrags- en cultuurverandering: ‘de beweging naar samenredzaamheid en sociale innovatie’. In een notendop: een beweging naar het mogelijk maken van regie, zelfredzaamheid en optimaal meedoen, op een manier die bij de inwoner past.

De gemeente stimuleert dit door in te zetten op sociale innovatie. We zoeken naar vernieuwende ideeën; op basis van kleinschaligheid, dichtbij mensen. Ideeën die niet per definitie stoelen op de werkwijze of de instandhouding van bestaande structuren. Er zijn slimmere innovatieve combinaties mogelijk door samen te werken met het voorliggend veld waaronder sport/bewegen, zorg, en vrijetijdsbestedingen.

Als gemeente ervaren we dat inwoners, organisaties en individuele professionals, vaak zelf ideeën hebben over oplossingen. Mensen doen al veel voor elkaar. We willen deze ideeën herkennen en ondersteunen waar nodig. Echter hebben wij niet altijd in beeld hoe deze initiatieven met elkaar kunnen worden verbonden en hoe ze beter kunnen aansluiten bij elkaar. Binnen dit plan zoeken we naar iemand die aan de slag wil gaan met het stuk vrijetijdsbesteding voor kinderen die niet in het reguliere aanbod passen.

Stageopdracht

In de gemeente hebben we al meerdere initiatieven voor vrijetijdsbesteding voor deze kinderen. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met autisme, ADHD, een verstandelijke beperking of juist hoogbegaafdheid die vaak speciaal onderwijs buiten de gemeente volgen. Een voorbeeld hiervan is Chill Out, waar kinderen eens in de 14 dagen een middag terecht kunnen. Er worden verschillende activiteiten, afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderen, georganiseerd.

Voor dit project zijn we op zoek naar een student die affiniteit heeft met het onderwerp en mee wil denken én doen bij het uitbreiden van de activiteiten van Chill Out. De volgende werkzaamheden zijn onderdeel van de stage:

  • Het uitzoeken van de mogelijkheden om vernieuwende activiteiten te verwerken in de activiteiten van Chill Out. Je bent zelf actief in het uitdenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats op woensdagmiddag, dus aanwezigheid op woensdag is vereist.
  • Het leggen van de verbinding tussen de verschillende bestaande initiatieven voor vrijetijdsbesteding, zodat er meer maatwerk geboden kan worden aan ouders en kinderen die wat meer aandacht nodig hebben. De initiatieven die er zijn werken nog onafhankelijk, terwijl er meer bereikt kan worden als ze ook in verbinding met elkaar staan. Je opdracht hierin is contact zoeken met de initiatiefnemers, in kaart brengen wat hun werkgebied is, waar beperkingen en kansen liggen en aanbevelingen doen over mogelijkheden tot verbinden.

Wij zijn op zoek naar stagiaires die hier een bijdrage aan willen leveren.

Eisen aan stagiaires

  • je bent voltijd of deeltijd student van een pedagogische/psychologische opleiding
  • je hebt affiniteit met de thematiek
  • je hebt een ondernemende en proactieve houding
  • je kunt buiten kaders denken en binnen kaders werken
  • je bent kritisch op je eigen handelen
  • je bent flexibel
  • je hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal

Sollicitatieprocedure

Je sollicitatiebrief en CV kun je tot en met 30 juni 2019 richten aan: Nienke Verhagen nienke.verhagen@gemert-bakel.nl.

Voor meer informatie over gemeente Gemert-Bakel kun je kijken op www.gemert-bakel.nl. Indien je nog vragen hebt over de inhoud van de stage kun je een bericht sturen naar Hannie Penninx dorpsondersteuner.elsendorp@gmail.com of  bellen naar tel. 06-22421237