Vacature stage Social Studies 1e jaars student

youth

Project Chill out/ SpeelOkee

In de afgelopen jaren heeft er een transitie op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning plaatsgevonden. Deze transitie ging over de overheveling van taken van rijks- naar de lokale overheid. Daarnaast is er een transformatie gaande over een beoogde gedrags- en cultuurverandering: ‘de beweging naar samenredzaamheid en sociale innovatie’. In een notendop: een beweging naar het mogelijk maken van regie, zelfredzaamheid en optimaal meedoen, op een manier die bij de inwoner past.

In de gemeente hebben we meerdere initiatieven in het kader van vrijetijdsbesteding voor kinderen met een beperking. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met autisme, ADHD, een verstandelijke beperking of juist hoogbegaafdheid die vaak speciaal onderwijs buiten de gemeente volgen. Een voorbeeld is het project Chill Out/SpeelOkee, waar kinderen eens in de 14 dagen een middag samen komen. Er worden verschillende activiteiten, afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderen, georganiseerd.

Voor dit project zijn we op zoek naar een student die affiniteit heeft met deze doelgroep en mee wil denken én doen bij het uitbreiden van de activiteiten van Chill Out/SpeelOkee. De volgende werkzaamheden zijn onderdeel van de stage:

 • Het uitzoeken van de mogelijkheden om vernieuwende activiteiten te verwerken in de activiteiten van Chill Out. Je bent zelf actief in het uitdenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten om deze vervolgens te evalueren en zo nodig bij te stellen.
 • Gedrag van kinderen tijdig signaleren en zo nodig ombuigen zodat kinderen kunnen functioneren in de groep.
 • Je ondersteunt en begeleidt vrijwilligers vanuit je professionele houding.
 • Activiteiten vinden plaats op woensdagmiddag, dus aanwezigheid op woensdag is vereist.

Wij zijn op zoek naar stagiaires die hier een bijdrage aan willen leveren.

Eisen aan stagiaires

 • je bent voltijd of deeltijd student van een sociale/pedagogische/psychologische opleiding/minor
 • je hebt affiniteit met de doelgroep en kunt pedagogisch verantwoord handelen
 • je hebt een ondernemende en proactieve houding
 • je kunt buiten kaders denken en binnen kaders werken
 • je bent kritisch op je eigen handelen
 • je bent flexibel
 • je hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal

Sollicitatieprocedure

Je sollicitatiebrief en CV kun je tot en met 30 juni 2019 mailen naar:
Hannie Penninx dorpsondersteuner.elsendorp@gmail.com

Voor vragen kun je contact opnemen met Hannie Penninx tel. 06-22421237