Start MiMigym 13 januari 2017

Peuter

Wat?

  • Bewegen met alle kinderen tot en met vier jaar oud
  • Samen spelen met je kind in een uitdagende omgeving
  • Spelenderwijs komen thema's als balanceren, klauteren, zwaaien, mikken en harlopen aan bod
  • Hiernaast wordt ook aandacht besteed aan tikspelen, stoeispelen en bewegen op muziek.
  • Samen bewegen bevordert de interactie met je dreumes of peuter
  • Ook vergroot het motorische vaardigheden, de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van je kind