Folders

afspraak

Als je in vertrouwen met iemand wilt praten

Vanaf 1 januari 2015 valt alle zorg voor jeugd onder de Jeugdwet, waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Hierbij kun je denken aan jeugdhulp, gesloten jeugdzorg, jeugd-GGz, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Maak jij gebruik van jeugdhulp en heb je vragen of klachten? Dan kun je gratis een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Je ouders/verzorgers kunnen ook de vertrouwenspersoon raadplegen. Klik hier en lees verder ... 

_________________________________

 

Hulp nodig of vragen?