Dorps- en wijkgericht werken

bike

Maakt u zich zorg over uw kind? Zijn er problemen in uw gezin? 

Dan kunt u terecht bij de opvoedondersteuners of dorpsondersteuners. In ieder dorp of wijk van Gemert - Bakel zijn er vaste aanspreekpunten en herkenbare gezichten waar ouders/verzorgers, jongeren, maar ook professionals, terecht kunnen met hun vragen. Uitgangspunt is dat hulp en ondersteuning, zo dicht mogelijk bij huis en passend bij de persoonlijke situatie, geboden wordt.

Maar wanneer neem je nu contact op met een opvoedondersteuner of dorpsondersteuner?

Opvoedondersteuners:

De opvoedondersteuners helpen u graag rechtstreeks! De opvoedondersteuners zijn er voor zowel de kleine als de grote vragen van ouders/verzorgers en jongeren. Zij gaan samen met u op zoek naar een antwoord of oplossing waarmee u zelf verder kunt. Zij werken daarbij samen met de dorpsondersteuner, tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt.

De opvoedondersteuners kijken naar wat u zelf kunt en helpen u om de situatie weer in de hand te krijgen, met mensen uit uw vertrouwde omgeving en professionals uit de wijk. Als dit niet voldoende is, kunnen de opvoedondersteuners, in overleg met de ouders/verzorgers of jongere, de juiste hulp inschakelen.

Dorpsondersteuners:

Net als voor de WMO-voorzieningen kunt u met "kleine" vragen over opvoeden en opgroeien ook terecht bij de dorpsondersteuners. Zij kijken ook samen met u naar een antwoord of oplossing waar u zelf mee verder kunt. Zij bespreken met u wat u zelf, eventueel met hulp van familie, buren of vrienden, binnen uw eigen dorp of wijk kunt doen. Krijgt u hiermee de situatie onvoldoende in de hand, dan kunt u, eventueel samen met de dorpsondersteuner, bij de opvoedondersteuner terecht.

Liever een ingang via school, kinderopvang of peuterspeelzaal?

Dorpsondersteuners en opvoedondersteuners werken actief samen met het consultatiebureau, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen. Als bij deze voorzieningen blijkt dat er meer nodig is, dan kunnen zij samen met u terecht bij de opvoedondersteuners om extra hulp in te schakelen.

Hulp nodig of vragen?