Advies bij echtscheiding

choice

Als je gaat scheiden komt er veel op je af. Het kan een heftige periode zijn. Zowel voor ouders als voor kinderen. Het kan fijn zijn om er met anderen over te praten, of misschien heb je behoefte aan andere ondersteuning om je op weg te helpen. Hieronder vind je een aantal mogelijkheden waar je gebruik van kunt maken:

Voor kinderen en jongeren

  • Villa Pinedoen & Voor Jonge Helden zijn websites waar kinderen die te maken hebben met echtscheiding ervaringen met elkaar kunnen delen. Je vindt ook tips en filmpjes van andere kinderen. Ouders kunnen hier advies vragen aan kinderen (via het forum) en je kunt er een online workshop volgen. 
  • Cursus Kind en Scheiding In deze groep kunnen kinderen ervaringen samen met elkaar delen. De cursus is gericht op kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Zit je kind in een andere klas? Laat het even weten, dan kan er gekeken worden de mogelijkheden.

Voor ouders

  • Echtscheidingsspreekuur - Een scheiding brengt heel wat met zich mee; emotioneel en op andere vlakken. Tijdens het spreekuur kun je advies vragen over zaken op juridisch, financieel, opvoedkundig en emotioneel gebied.
  • Cursus Positief Opvoeden na Echtscheiding - De cursus is erop gericht een zo goed mogelijke overgang te maken na de scheiding, te leren omgaan met emoties, goed co-ouderschap en vaardigheden om problemen zo goed mogelijk op te kunnen lossen te ontwikkelen. 
  • Begeleide Omgangsregeling (BOR) - Ouders die het bij een scheiding om wat voor reden dan ook niet eens kunnen worden over de omgangsregeling voor hun kind kunnen ondersteuning krijgen bij BOR (Begeleide Omgangsregeling). Een begeleider van BOR ondersteunt ouders en kinderen door een aantal keren bij de bezoeken aanwezig te zijn.
  • Positief opvoeden - Als het over het opvoeden van kinderen gaat, heeft iedereen een mening. Maar hoe weet je wat werkt en het bij jou past? Positief Opvoeden, Triple P helpt ouders en opvoeders hierbij.
  • Waar kun je nog meer terecht?

Je kunt ook altijd terecht met vragen over wat echtscheiding betekent bij de opvoedondersteuner, via school of je huisarts. Zij kennen de mensen om je verder te helpen.

Hulp nodig of vragen?